top of page

OUR STORY

Enter our Studio

 RO

Atelier B3D - Atelier de Machetare și Producție Publicitară

   Suntem un atelier specializat în machetare arhitecturală și producție publicitară de mici și medii dimensiuni. Cu o experiență solidă în domeniul arhitecturii, avem o echipă de profesioniști talentați și pasionați care oferă servicii personalizate și soluții inovatoare pentru nevoile clienților noștri.

   Lucrăm în domeniul arhitecturii încă din 2004, având colaborări de succes cu diferite companii și participând la numeroase proiecte arhitecturale, de urbanism și de design. Am fost implicați în diverse concursuri și proiecte care au inclus design grafic, logo design, branding, corporate identity și editare foto.

   La B3D, înțelegem importanța unei producții publicitare de calitate, care să atragă atenția și să transmită mesajul dorit. Noi vă oferim soluții creative și inovatoare, adaptate bugetului și cerințelor dumneavoastră. De la designul inițial până la producția și instalarea finală, suntem aici pentru a vă oferi servicii complete și profesionale. Fiecare membru al echipei noastre este un profesionist talentat și pasionat, iar abilitățile noastre ne permit să transformăm desenele conceptuale în machete autentice și/sau obiecte publicitare captivante.

   Pasiunea noastră pentru machetare a început încă din școala generală, când am realizat primele machete, și a fost unul dintre motivele pentru care am urmat cursurile prestigioase ale Universității de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" unde am avut ocazia să lucrăm la numeroase machete, ceea ce ne-a permis să ne perfecționăm abilitățile.

   Având o cunoaștere profundă a procesului de machetare arhitecturală, suntem capabili să transpunem viziunile dumneavoastră într-o formă tridimensională palpabilă. De la machetele arhitecturale pentru proiecte rezidențiale sau comerciale, la machete pentru parcuri, centre de agrement, spații comerciale, etc. Fiecare proiect  este conceput cu mare atenție și rafinament, pentru a corespunde în totalitate cerințelor și dorințelor clienților noștri.

   Considerăm că machetele pot fi un real ajutor în relația client-arhitect și pot rezolva orice neînțelegere legată de viziunea spațială a soluțiilor propuse. Astfel, am fondat atelierul nostru în 2014 în București, cu dorința de a transforma desenele conceptuale în realitate. 

   Fiecare machetă pe care o realizăm este completă, includând mediul înconjurător sau anturajul specific, și respectă în întregime cerințele și viziunea clientului. Suntem dedicați să oferim servicii de calitate superioară, folosind tehnici avansate de machetare, imprimare 3D, tăiere si gravare cu laser, taiere computerizata cu fir in incins, etc. Echipa noastră de specialiști vă asigură că fiecare proiect este tratat cu profesionalism și atenție la detalii. 

   Ne mândrim cu abilitatea noastră de a combina expertiza în machetare arhitecturală cu producția publicitară, oferindu-vă soluții inovatoare și creative pentru proiectele dumneavoastră. Fiecare proiect este tratat cu profesionalism și atenție la detalii, garantându-vă rezultate de calitate superioară. Ne străduim să depășim așteptările clienților noștri prin servicii de calitate superioară, respectând termenele de livrare și punând accent pe comunicare și colaborare eficientă.

   Contactați-ne astăzi pentru a discuta despre proiectul dumneavoastră de machetare sau producție publicitară de mici și/sau medii dimensiuni. Echipa noastră dedicată este pregătită să vă ofere consultanță și să vă ajute să transformați viziunea dumneavoastră în realitate.

   Vă invităm să descoperiți puterea machetelor și obiectelor publicitare de precizie în promovarea afacerii dumneavoastră.

EN

Atelier B3D - Model Making and Advertising Production Studio

   We are a specialized studio in architectural model making and small to medium-scale advertising production. With a strong background in architecture, our team consists of talented and passionate professionals who provide personalized services and innovative solutions to meet our clients' needs.

   Since 2004, we have been working in the field of architecture, successfully collaborating with various companies and participating in numerous architectural, urban planning, and design projects. We have been involved in many competitions and projects, including graphic design, logo design, branding, corporate identity, and photo editing.

   At B3D, we understand the importance of high-quality advertising production that grabs attention and effectively conveys the desired message. We offer creative and innovative solutions tailored to your budget and requirements. From initial design to production and final installation, we are here to provide comprehensive and professional services. Each member of our team is a skilled and passionate professional, enabling us to transform conceptual drawings into authentic models and captivating advertising objects.

   Our passion for model making started in primary school when we created our first models. It was one of the reasons we pursued studies at the prestigious "Ion Mincu" University of Architecture and Urban Planning, where we had the opportunity to work on numerous models, refining our skills.

   With a deep understanding of the architectural model making process, we can translate your visions into tangible three-dimensional forms. Whether it's architectural models for residential or commercial projects, models for parks, recreational centers, or commercial spaces, each project is meticulously crafted to fully meet our clients' requirements and desires.

   We believe that models can greatly assist in the client-architect relationship, resolving any spatial vision misunderstandings regarding proposed solutions. This led us to establish our studio in 2014 in Bucharest, with the desire to transform conceptual drawings into reality.

   Each model we create is comprehensive, including the surrounding environment or specific context, and fully respects the client's requirements and vision. We are dedicated to delivering superior quality services, utilizing advanced model making techniques such as 3D printing, laser cutting and engraving, computerized cutting with heated wire, and more. Our team of specialists ensures that each project is treated with professionalism and meticulous attention to detail.

   We take pride in our ability to combine expertise in architectural model making with advertising production, offering innovative and creative solutions for your projects. Every project is handled with professionalism and attention to detail, guaranteeing superior quality results. We strive to exceed our clients' expectations by providing top-notch services, adhering to deadlines, and emphasizing effective communication and collaboration.

   Contact us today to discuss your project. Our dedicated team is ready to provide consultation and help bring your vision to life.

   We invite you to discover the power of precise models and advertising objects in promoting your business.

bottom of page